Trang trí cơ quan tượng bác bằng hoa sen cho các hội nghị, sự kiện,… Midori Shop luôn đặt tâm huyết và sự tỉ mỉ của mình vào từng cánh hoa.