Hoa cắm nghệ thuật, hoa cắm sẵn nghệ thuật chính là sự kết hợp uyển chuyển và cực kỳ tinh tế giữa nhiều loại hoa khác nhau, từ đó mà có ý nghĩa và giá trị thẩm mỹ cao.