Hoa bục phát biểu được trang trí bằng những lẵng hoa đẹp mắt, tạo điểm nhấn và tôn vinh người diễn giả trên bục phát biểu.